Hızla değişen ve gelişen dünyamızda, uzmanlık alanları aynı hızla daralmaktadır.

Tüm ülkelerde olduğu gibi, zamanla ülkemizde de turizm alanları çok çeşitlendi ve bu yüzden TÜRSAB ihtisas komiteleri oluşturuldu. Günümüzde ihtisas komiteleri dahi ortaya çıkmaya devam eden farklı konular ve sorunlarla uğraşmaya yetmiyor, çünkü ayni komite içindeki sorunlar bile, acentelere göre farklılık arz ediyor.Düne kadar IATA acentelerinin sorunları dediğimiz konular, kendi içlerinde benzerlik gösterirken, bugün inanılmaz değişkenlikler göstermektedir.

Vizyon

Hiçbir acentemizin sorunu diğerinden daha az veya daha çok önemli değildir.

Hepsi eşit önemde olmakla beraber birbirlerinden çok farklıdır.

Bu bağlamda kurumsal müşterilere hizmet veren bir grup acente tarafından kurulan ve kısa adı KURAP olan KURUMSAL ACENTELER PLATFORMU’nun amacı, kurumsal acentelerin gündemini oluşturan sorunlara çözüm aramak, proaktif olup, yarınları bugünden görmeye çalışmak ve gerekli adımları buna göre atmaktır.

Bu platform aynı zamanda sektörün ihtiyacı olan kalifiye personel eğitimine destek olmayı da kuruluş amaçlarından birisi olarak benimsemiştir.

Misyon

Mesleki etik değerlerinin en üst düzeyde savunulması,

Sorunlar ve çözümleri ile ilgili mesleki paylaşımların en kapsamlı biçimde ve düzenli olarak sağlanması,

Sektörde yer alan tüm tedarikçilerin oluşturabileceği her türlü haksız rekabet ile mücadele,

Platformun uluslararası örneklerinin, geliştirilen yeni çalışma modellerinin ve işbirliği olanaklarının araştırılarak üyeler ile paylaşılması,

Üyelerinin ihtiyaçlarına uygun personel kaynağını geliştirmek amacı ile eğitim çalışmaları planlaması ve uygulaması.

Platform Üye ve Etik Değerleri

Üyeleri belli bir geçmişi olan, sektörde saygın, kamu ve/veya özel sektör şirketlerin her türlü seyahat ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışma yürüten kurumsal seyahat acentelerinden oluşmaktadır,

Üye acenteler bu platformu kurumsal çıkarları için kullanamazlar,

Üye acenteler temel ticaret etiğine ve kurallarına uygun hareket ederler, rekabetlerini etik kurallar içerisinde gerçekleştirirler,

Üye acenteler, platformun şeffaf ve dürüstlüğüne gölge düşürecek çalışma yöntemlerini kullanamazlar,

Haksız rekabete yol açabilecek etik dışı faaliyet gösteren acenteler bu platformun üyesi olamazlar,

Personel eğitimleri hizmet kalitesini artırmak amaçlı olup, personel kaynağı olarak görülemez. Platform üyelerinin bu alandaki rekabetleri de etik kurallar içerisinde devam eder.