Kimdir Bu Dijital Göçerler

Pandemi esnasında dijital göçer sözü uzaktan çalışmayı ifade eden moda bir tanıma dönüştü.

İnternet dünyada seyahat eden 10.2 milyon kişinin merak sebebiyle seyahat ettiklerini söylüyor. Bu kesim 2019 yılına göre %50 arttı. Covid bazılarını cezalandırmakla birlikte diğer bir kesimi yeni projeler düşünmeye itti.

Dijital Göçerler: Kim Bunlar?

Öncelikle şunu söyleyelim. Bunlar başıboş insanlar değil. Bunların %71’i tam gün çalışmakta. Yüzde 33’ünün kendi işleri var. Yüzde otuz altısı serbest çalışmakta ve diğer şirketlerle temas halindeler. Geri kalan %21’i bir şirkette tam gün mesai yapıyor.

Yaş grubu 57 ile 77 arasında olanlar çoğunlukla bu toplulukta yer almamakla birlikte sadece yüzde yirmi ikisi topluluk içinde kendine yer bulmakta.

Dijital göçerlerin büyük kısmı bu yüzyıl içinde doğanlar. Yaşları 25 ile 35 arasında olanların oranı %44 iken X kuşağı dediğimiz 42 ile 57 yaş arasında olanların oranı %23. Son olarak dijital göçerlerin yüzde %59’unun erkek olduğunu belirtelim.

Topluluk içinde evli olanların oranı %61. Dünyayı gezmek bunların tek başına oldukları anlamına gelmiyor. Evli olanların %31’i eşleri veya partnerleriyle birlikte seyahat ediyorlar.

Dijital Göçerler Ne Kadar  Kazanırlar?

Haftada 46 saat çalışırlar ve yaptıkları işin cinsi büyük değişiklik göstermesine rağmen belli bir sektörün ağırlığı yoktur.

Çalıştıkları alanın %19’unu teknoloji ve IT teşkil ediyor. Eğitim ve öğretme (training) gibi sahalar daha sonra gelmekte. Eğitim sektöründe çalışanlar %10, öğretme sektöründe çalışanlar %9’u teşkil etmekteler.

Yukardaki alanlarda çalışabilmeleri için dijital göçerler iyi eğitim aldılar. Bunların %72’si bakalorya, %33’ü ise master derecesine sahipler. Çalıştıkları sektörler ve sahip oldukları diplomalar onlara rahat bir hayat sağlayabilecek kadar tatminkar maaş almalarını sağladı.

Ankete verdikleri cevaplara göre %44’ü yılda 75,000 Dolardan daha fazla kazanıyor. Sadece beşte biri yılda 25,000 Dolardan daha az gelir elde ediyor.

Dijital Göçerler Hangi Ülkeleri Tercih Ediyorlar.

Çoğunluğun tercih ettikleri ülkeler Meksika, Tayland, İspanya, Kolombiya ve Portekiz.

Ortalamada bir sene içinde 3 veya 4 ülkede kalıyorlar. Kalacakları ülkeleri seçerken dikkat ettikleri kriterler hızlı internet hizmeti, iyi iklim koşulları, bütçelerine uygun yaşam koşulları, kolay vize alabilme imkanı. Yalnızca %12’si aynı yerde 3 aydan daha fazla kalmakta.

Seyahat etmek ve dünyanın hemen her yerinde çalışmak önyargılı düşünceleri söküp atmak için insanın kendisine varoluşsal sorular sormasına neden oluyor. Dijital göçerlerin gidilen yerdeki halkla ilişki kurmakta, yaşam belirsizliği ve yalnızlık gibi sorunlarının olduğuda bir gerçek.