Avrupa Seyahat Komisyonu (ETC) 2022’nin Avrupa Topluluğu Turizmi İçin Verimli Olacağı Kanısında

Avrupa Seyahat Komisyonu 2022 sonuna kadar Avrupa Topluluğu turizminin 2019 yılı rakamlarının %80’i seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.

Avrupa Seyahat Komisyonu düzenli olarak turizm pazarının gelişme ve trendlerini analiz eden bir kuruluştur. Son düzenlediği raporda ileriye dönük son derece iyimser tahminler yer almakta. Rapor öncelikle 2021 yılında yüksek seviyelerde gerçekleşen aşı programının, Covid-19 dijital aşı sertifikası uygulamasının ve seyahat etmeyi kolaylaştıran sınırlamaların hafifletilmesinin Avrupa Birliği Ülkelerinin turizm gelirlerinin artmasında önemli payı olduğu kanısında. Avrupa turizm hareketleri 2021 yılında 2019 yılına kıyasla %62 düşüş yaşamıştı. Ancak bazı ülkeler istisna teşkil etti. Hırvatistan’da düşüş %37; Fransa’da %39 ve Monaco’da %40 olarak yaşandı. Bu üç ülke diğer ülkelere göre düşüşten en az zarar gören ülkeler oldular.

2022 Yılı Büyük ölçüde Geçmişin Zararını Giderecek

Geçtiğimiz yılın sonlarında Omicron varyantı oyun bozanlık yaparak 2021 yılının sonbaharına kadar ümit veren bir şekilde seyir takip eden düzelmenin önünü kesti. Virüsün yayılması bir takım yeni seyahat engellerinin ister istemez yeniden yürürlüğe konulmasına neden oldu. Avrupa Seyahat Komisyonu 2022 yılının ilk çeyreği sonuna kadar uygulanmakta olan kısıtlamaların olumsuz etkilerinin süreceği kanısında. Ancak içinde bulunduğumuz yılın diğer kısmında hızlı bir iyileşmeyle beraber 2019 yılına göre kaybın %20’ler seviyesine kadar düşeceği öngörülüyor.

İyileşme öncelikle o ülkenin içi pazarı ile Avrupa Birliği ülkelerinin kendi aralarındaki turizm hareketlerinde görülecek. Ülke iç turizmindeki canlanma pandemi öncesi rakamları dahi geride bırakacak büyüklükte olacak. Avrupa ülkelerinin kendi aralarındaki büyüme ise 2019 yılı değerlerinin %35 altında kalacak. Global seyahat hacmi ise pandemi öncesi seviyeye ancak 2024 yılında ulaşabilecek. Aynı tahmin iş amaçlı seyahat hacmi için de yapılmakta.

Avrupa Seyahat Komisyonu Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki sınırların tekrar açılması sebebiyle uzun mesafeli pazarlarda geri dönüşün 2019 yılı ve öncesine göre hızlı olacağını düşünüyor. Ancak Çin ve Japonya’nın seyahat engellemelerine kısmen de olsa devam etmeleri Asya seyahat pazarının pandemi öncesine göre uzun mesafeli seyahat değerlerine daha geç ulaşmasına sebep olacak. Avrupa Seyahat Komisyonu 2022 yılında bu pazardaki seyahat sayısının 2019 yılına göre %48 daha düşük olacağını öngörmekte.

Avrupa Konseyi Mart Ayında Seyahat Engellerini Daha Fazla Hafifletiyor

Olumlu yönde bir gelişmeden bahsedilecekse, Avrupa Komisyonu’nun Avrupa dışındaki ülke vatandaşlarına daha önce sınır kapılarında uyguladığı engellemelerin hafifletmesi olduğu söylenebilir. Konsey 22 Şubat’ta yaptığı toplantıda diğer ülkelerden Avrupa Topluluğuna dahil ülkelere tatil amaçlı yapılacak seyahatlerde seyahat edebilme kriterlerinin rahatlatıcı biçimde güncellendiğini duyurdu.

Avrupa üyesi ülkeler yukarda belirtilen nedenden dolayı aşı olan diğer ülke vatandaşlarının turistik amaçlı olarak ülkelerine girmelerine izin vermek zorunda.

Bu gruba dahil olanlar Avrupa Birliği veya Dünya Sağlık Organizasyonu tarafından benimsenen aşıları düzenli olarak yaptırmış kişileri kapsayacaktır. Covid-19 hastalığını geçiren kitle de bu avantajdan faydalanacak. Aşı listesinde olan aşıların dışında aşı yaptırmış olanlar ise ülke girişlerinde PCR testine tabi tutulabilir hatta kısa süreli karantinaya alınabilirler.

Avrupa Konseyi programa uygun aşı olanların ve hatırlatıcı aşı yaptıranların işin gidişatını ciddi şekilde değiştireceğine inandığını ifade etti. Bundan başka üçüncü dünya ülkeleri tarafından çıkarılan sağlık sertifikalarının Avrupa Ülkelerinin sertifikalarına uyumlu olduğunun tanınması olumlu yönde ilerlemenin başka bir örneği sayılmakta.