Covid-19 pandemisi tüm Dünya’da insan hayatını kısıtlamaya devam ederken global turizm çok zor dönemlerden geçiyor. Krizin ortasında olsak bile her şeye rağmen hedeflenen profesyonel yeteneklerin geliştirilmesi, turistik destinasyonların yönetimi için hala fırsatlar mevcut. Yeni bir proje olan DEMINA – Yaratıcılık ve Destinasyon Yönetimi Eğitiminin Devam Ettirilmesi- bu tutkulara sahip.

DEMINA ne için var?

DEMINA projesi Erasmus ve Avrupa Birliği Programı tarafından finanse edildi. DEMINA projesinin altında yatan ana fikir destinasyon yönetimi ve turizmin stratejik gelişmesi için gerekli olan eğitim malzemeleri ve metodoloji arasındaki açığı kapatmak hedefidir.

Proje altı ülkeden yedi uluslararası enstitünün ortaklığı ile kurulmuştur. Bu ülkeler Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Polonya’dır. Prag’da kurulu İkram Yönetimi Enstitüsü projenin koordinatörü konumundadır. Diğer ortak enstitüler ise üniversiteler, eğitim organizasyonları ve resmi kimliği olan enstitülerdir.

İddialı Girişim İçin İddialı Hedefler

İddialı olan bu projenin işlerliğini sağlamak için altı enstitü, altı hedef belirlediler. Temel hedef destinasyon organizasyonlarının kalitesini yükseltmek ve onların bilgi ve yeteneklerini yukarı çekmek için kullanacakları sonuç alıcı teknikler konusunda eğitim hizmeti vermektir.

Bununla birlikte proje aynı zamanda Destinasyon Çalışanı, Destinasyon Yöneticisi ve Destinasyon Denetçisi için Avrupa düzeyinde yeni profesyonel kalite kriterlerinin tarifini yapmayı amaçlamaktadır. Böylelikle global ölçüde diğer bölgelerin de sürdürülebilir turizmin gelişmesine katkıda bulunulmasının mümkün olacağı düşünülmektedir.

İki Ana Ürün Taslağı

İlk ana ürün Destinasyon Yönetimi ve Denetimi için Avrupa tarzı Model ve Metodoloji başlıklı yayın olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci ürün ise destinasyon yönetiminde turizmin gelişmesinden sorumlu olacak ve bu alanda görev alacak yönetim personeli ve kamu idaresinin bu işle ilgili kadrosu için yetiştirme programı olmuştur.

Destinasyon yönetiminde yer alacak takımının yapacağı ana işlerden biri potansiyel destinasyonların değerlerini belirlemek olacaktır. Gidilecek yerlere yapılacak yatırımların miktarı ve süresi, yararlılık derecelerini ölçmek için kullanılacak stratejik planlama, projenin selameti açısından önem arz edecektir. Bu nedenle ölçümde kullanılacak teknikler OECD’nin sürdürülebilirlik göstergesine uygun Turizmde Avrupa Ölçüm Sistemi yönetmenliğine göre yapılacaktır.

Şimdiye Kadar İki Toplantı Yapıldı

DEMINA projesinin tam anlamıyla işlerlik kazanmasının zor süreçlerden geçeceği aşikardır. Ancak şimdiye kadar kat edilen yola bakarak her şeyin planlandığı gibi gittiği söylenebilir.

Başlangıçtan bu yana üye ülkelerin katıldıkları iki toplantı yapıldı. Aralık 2020 de yapılan toplantı çevirim içi olmasına rağmen ikinci toplantıda katılımcılar yüz yüze birlikte olma imkânı buldular.

Altı üye ülkeden 14 katılımcının katıldığı ikinci toplantı bu yıl 10-11 Ekim’de Kuşadası’nda yapıldı. Toplantı boyunca projenin ileriki safhalarının neler olacağını tartışan katılımcılar ayrıca yerel turizm yerlerini ziyaret ederek gözlemleme fırsatı buldular.