Güvenlik Tedbirlerinden Dolayı İş Seyahatleri Daha Pahalandı

İş seyahatleri tekrar başladı. Ticaret Fuarları ve Kongreler yavaş yavaş canlanıyor. Ancak hangi şartlar altında iş seyahatleri yapılabilecek ve enfeksiyonlar nasıl önlenebilecek. Ödeme uzmanı AirPlus International’a göre şirketler buna hazır durumdalar.

Dünya çapında 750 üst düzey yönetici arasında yapılan araştırmaya göre şirket yöneticileri çalışanlarını yabancı ülkelere giriş ve karantina kısıtlamaları konusunda bilgilendiriyorlar. Buna ilave olarak üst düzey yöneticilerin yüzde elli biri personellerinin hangi ülkelere seyahat edebilecekleri veya edemeyeceklerini ve bunlarla ilgili kuralları belirlediklerini ifade ettiler. Bunların yüzde otuzbeşi şimdiden düşündüklerini işleme koymuş durumalar. Şirketler çalışanlarının yapacağı iş seyahatlerinde uçak rezervasyonlarının üst sınıf koltuklara yapılmasına izin veriyorlar. Uçaklardaki hava filitrasyonu nedeniyle havayollarının güvenli bir seyahat aracı olduklarına dair duyulan inanç artmakla beraber, trenle yapılacak seyahatlerde ise araştırmaya katılanların yarısı personelin business veya first class seyahat etmesini tercih ediyor. Aktarmasız ulaşım ise tercih edilen bir başka konu.

Halihazırda kurumsal olarak yapılan uçuşlarda pandemi öncesine göre %64 oranında bir düşüş var. Havayolları iş seyahati yapanların sayısının artışa geçmesini ümit ederken iş nedeniyle yapılan uçuşlara indirim uyguluyorlar.

Çalışan personeli önemsedikleri için şirketler yüksek maliyetleri göze alarak uçuşlarda üst sınıf koltuk rezervasyonlarını tercih ettiklerini beyan ettiler. Buna rağmen şirketlerin yüzde altmışı uçak bileti fiyatlarının ileriki dönemde artacaklarından emin gözüktüler.

Yüksek maliyetine rağmen iş seyahatleri önemini koruyor. Üst düzey CEO’lar arasında yapılan araştırmaya göre bunların büyük bir kısmı müşterileriyle ve tedarikçileriyle yüz yüze yapılan görüşmelerin vazgeçilemez olduğunu ifade ettiler.

Özetle şirketlerin üçte ikisi seyahat politikalarını pandemiye göre planladıklarını ve bu planlarını devam ettireceklerini belirttiler.

Söz konusu araştırmaya Almanya, ABD, İngiltere, Çin, İtalya ve Fransa’dan 743 tane CEO, CFO ve üst düzey Satış Müdürleri katıldılar.