Hızla değişen ve gelişen dünyamızda, uzmanlık alanları aynı hızla daralmaktadır. Tüm ülkelerde olduğu gibi, zamanla ülkemizde de turizm alanı çok çeşitlendi ve bu yüzden TÜRSAB ihtisas komiteleri oluşturuldu.

Günümüzde ihtisas komiteleri dahi ortaya çıkmaya devam eden farklı konular ve sorunlarla uğraşmaya yetmiyor. Çünkü aynı komite içindeki sorunlar bile, acentelere göre farklılık arz edebiliyor. Düne kadar IATA acentelerinin sorunları dediğimiz konular, kendi içlerinde benzerlik gösterirken, bugün inanılmaz değişkenlikler göstermektedir.

KURAP öncelikle bu eksiklikleri gidermek, ülkemizin atar damarlarından biri olan turizm sektörünün sorunlarına samimiyetle ve alçak gönüllülükle el uzatmak için kurulmuş sosyal bir platformdur.

Kurap'ın Görevleri

  • Kurumsal acentelerin hepsine eşit önemde yaklaşarak, acentelerin gündemini oluşturan sorunlara çözüm aramak.
  • Proaktif olup, yarınları bugünden görmeye çalışmak ve gerekli adımları buna göre atmak.
  • Mesleki etik değerleri en üst düzeyde savunmak. Bu bağlamda temel ticaret etiğine ve kurallarına uygun hareket edilmesini gözetmek.
  • Sorunlar ve çözümleri ile ilgili mesleki paylaşımları en kapsamlı biçimde ve düzenli olarak sağlamak.
  • Sektörde yer alan tüm tedarikçilerin oluşturabileceği her türlü haksız rekabet ile mücadele etmek.
  • Platformun uluslararası örneklerinin, geliştirilen yeni çalışma modellerinin ve işbirliği olanaklarının araştırılarak üyeler ile paylaşmak.
  • Turizm sektörünün ihtiyacı olan kalifiye personel eğitimine destek olmak amacıyla üyelerinin ihtiyaçlarına uygun personel kaynağını geliştirmek, eğitim çalışmaları planlamak ve uygulamasında bulunmak. Platform üyelerinin bu alandaki rekabetlerinin de etik kurallar içerisinde devam etmesini gözetmek.