Küresel Turizm Yavaş Yavaş Toparlanıyor

Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi ve neredeyse tüm dünyada aşılama hareketinin aşama kazanması nedeniyle geçtiğimiz Haziran ve Temmuz aylarında küresel turizmde yukarı doğru gidişin bariz belirtileri görülmekte.

UNWTO’nın (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü) son çıkan bültenine göre bu yıl Temmuz ayında yaklaşık 54 milyon kişi uluslararası seyahatte bulundu. Bu rakam 2019’da aynı ayın rakamından %67 düşük olmakla beraber, Nisan 2020’den bu yana en iyi performansı göstermektedir.

Birçok Gidilecek Yer için Ilımlı Artış

Haziran ve Temmuz 2021 için birçok ülke uluslararası yolcu gelişlerinde makul bir artış olduğunu rapor etti. Ancak yine de 2019 yılı Haziran ve Temmuz aylarına kıyasla yolcu geliş sayılarında  %80 azalma oranını dikkate alırsak, 2021 yılının son çeyreğinin zorlu geçeceği gözükmektedir.

Asya ve Pasifik ülkelerinin durumu diğer ülkelere göre en kötü sonucu verdi. Bu yılın Ocak-Temmuz rakamı, 2019 yılının aynı zaman dilimi için bu ülkelerde %95 oranında düştü. Bu düşüşü %82 ile Orta Doğu ülkeleri ve %77 ile Avrupa ve Afrika ülkeleri takip etti. En az düşüş oranı %68 ile Karayipler’le birlikte Amerika kıtası ülkelerinde gerçekleşti.

Karayipler’de, Afrika’da, Asya’da ve Pasifikte’ki bazı küçük adalar ile Avrupa’nın küçük yüz ölçümlü bölgeleri pandemi öncesi yabancı turist sayılarını neredeyse yakaladılar.

Turizme Güven Artışı Yavaş Gelişiyor

Artışı Avrupa ve Amerika kıtasında birçok gidilecek yerin turizme kapılarını açması destekledi. Aşı olan yolcuların girişlerine izin verilmesi ve aşılama programının hız kazanması tüketicinin güvenini yükselterek Avrupa ve dünyanın diğer yerlerinde güvenli seyahate olumlu bakılmasını sağladı. Bunun tersi olarak Asya’da ki birçok ülke zorunlu durumlar dışında turizme kapalı kaldı.

UNWTO (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü) Genel Sekreteri’ne göre uluslararası turizme bariz şekilde büyük bir talep var. Birçok ülke güvenli ve sorumlu şekilde davranarak ziyaretçilerini tekrar misafir etmeye başladılar. Ancak istikrarı olmayan giriş kuralları ve aşılama oranlarındaki tutarsızlık turizme olan güveni sarsmaya devam ediyor.

Turizm Gelirleri

Ülkelerin 2021 yılının ilk 7 ayında düşük turizm geliri bildirmeleri devam etse bile bazı ülkelerde istisnalar görüldü. Örneğin Meksika’nın 2021 yılı Ocak-Temmuz turizm geliri 2019 yılının aynı dönemine göre %2 oranında artış gösterdi. Keza Fransa ve ABD’de turizm harcamaları 2019 yılı rakamlarının altında kalmış olsa bile hatırı sayılı biçimde arttı.

İleriye Baktığımızda

Yapılan bir araştırmaya göre 2021 yılı son çeyreği ile ilgili tahminler ankete katılanların %53’üne göre beklenenden daha kötü olacak. Araştırmada ankete katılanların sadece %31’i yılın bu bölümünün Ocak-Temmuz döneminden daha iyi geçeceğini söylediler. Ankette çıkan bir başka sonuç ise bastırılmış seyahat etme arzuları nedeniyle 2022 yılının 2. ve 3. yılında önemli derecede artış beklenmesi.

Uzmanların neredeyse yarısı turizmin ancak 2024 yılında 2019 seviyesini yakalayabileceğini ön gördü.