Kurumsal Seyahatte 2024 Trendleri

Yapılan çalışmalara göre 2024 yılında kurumsal seyahatler konusunda öne çıkanlar şunlar: Yapılacak seyahati seçerken özen göstermek, uyum sağlamak ve seyahatin maliyetini kontrol altında tutmak.

Bu öncelikler 2023 yılında yapılan anket sonuçlarına göre artış gösterdiler. Daha önceki sorgulamalarda seyahat edenin tatmini birinci tercih iken bu defa sıralamada dördüncü önem verilen tercih oldu. Harcırahlar da artık verilen önem sırasında eskisi gibi önde değil.

Kurumsal Seyahat Politikasının Anlamı

Şirketler ve seyahat endüstrisi yöneticileri kurumlarının bir seyahat politikası olduklarını ifade ediyorlar. Bunların yaklaşık yüzde yetmişi kurumsal seyahat politikalarının şirket prensipleriyle uyum içinde olduklarının altını çiziyor. Yüzde altmış kısım seyahat politikasına maliyet odaklı yaklaşırken, yüzde otuzu ise seyahatlerde eskiden olduğu gibi kısıtlamaların olmamasından yana.

Kurumsal Seyahat Politikası Neyi Kapsar?

Kurumların seyahat politikası iş seyahatlerinin yol göstericisidir. Seyahat harcamalarını kontrol altında tutar ve seyahat edecek olan personelin seyahat öncesi, seyahat sırası ve sonrasında nasıl hareket etmesi gerektiğini belirler. Seyahat politikasının ana hatları seyahatin amacından başlayarak seyahat eden personelin iş sırasında yapacağı tatiline kadar uzanan konuları kapsar.

Yapılan anketlerde endüstride sürdürülebilirliğin günümüzdeki artan önemine paralel olarak kurumların yarısının sürdürülebilirlik unsurunu politikalarının içine dahil ettiklerini söylediler.

İş yaparken aynı zamanda tatil yapmak, uzaktan çalışmak, çeşitlilik, eşitlik ve katılımcılık konularının ise daha az vurgulandığı ifade edildi.

Kurumsal Seyahat Politikasında İletişim ve Uyum Sağlama

Uzmanlar seyahat politikasının yeni istihdam edilen personelin oryantasyonu sırasında kendisine tanıtılmasının daha doğru olacağını öngörüyorlar. Bu yaklaşımın sürecin başında şeffaflık yaratacağına, personelin bünyeye uyum sağlamasını kolaylaştıracağına ve sorumluluk duygusunu artıracağına dikkat çekiyorlar.

Kurumun seyahat politikasını oluşturmada en çok kullanılan metotlar:

  • Online rezervasyon seçeneklerinde şirket politikası ile uyumlu olanları tercih etmek.
  • Seyahat maliyetlerini gözden geçirmek.
  • Düzenli şekilde seyahat politikasındaki değişiklikleri duyurmak.

Maliyet Kontrolü Politikaları

Ankete katılan kurumların yarısından fazlası içinde bulunduğumuz yılda geçmiş yıllara göre seyahat bütçelerini azalttıklarını söylediler. Aynı zamanda tümü maliyet kontrol sistemi geliştirdiklerini ilave ettiler.

Seyahat harcamalarını kısmanın en çok uygulanan yolları online toplantıları teşvik etmek, gereksiz seyahatleri programdan çıkarmak, daha az ama daha uzun seyahatleri programa almak ve kişi başı seyahat sayısını sınırlamak olarak sıralanabilirler.

Seyrek olarak kullanılan yöntemlerden bazıları ise sıkı maliyet kontrolü, personeli düşük sınıflarda uçmaya yönlendirmek ve şehir içi ulaşımda taksi yerine kamu vasıtalarını tercih etmek şeklinde sıralanabilir.