Turizim Korkusu: Turistlerin Gelmesini İstemeyen Destinasyonlar

Madalyonun iki yüzü vardır. Bir çok ekonomi için turizm ana gelir kaynağıdır. Toplumlar ve bölgeler turizm sayesinde gelişirler. Buna rağmen turizm korkusu denilen tepkinin oluşmasına yol açan turizm karşıtı gruplar her ülkede görülmekte. Antropolojik araştırmalara göre turizm korkusunun kökü çeşitli yerlerdeki planlama eksikliğinden kaynaklanıyor.

Hükümetlerin yetersiz altyapıları olan bölgelerdeki turist istilasını önlemek için profesyonel kurumlarla çalışıp, o yerlerin gelecekle ilgili planlamalarını yapıp, kesin çözüm bulmaları gerekiyor.

Turizm Korkusu Nedir?

Turizm korkusu kavramı son yıllarda adeta bir akım haline geldi. Ancak bu akımın kaynağı eskiye dayanıyor. Araştırıcılar sorunu ziyaret edilen yerin perspektifinden hareket ederek analiz ettiler. Genel olarak turistlerin gittikleri yerdeki yerel halk tarafından karşılanmaları beş safhada olabiliyor.

  • Coşku: Ev sahibi toplumun ziyaretçileri karşılamada duydukları haz.
  • İlgisizlik: Turistlerin varlığının gittikleri yerde bir ilgi yaratmaması ve alışagelmiş bir durum oluşması durumunda yerel halktaki umursamazlık duygusu.
  • Kızgınlık: Ev sahibi toplumun turistleri istilacı görüp umursamazlıklarının kızgınlığa dönüşmesi.
  • Düşmanlık ve teslimiyet: Bu son iki safha turist korkusu olgusunun önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Aşırı turist ziyaretlerine karşı duyulan reddetme hissi, gidilen yerdeki toplumun düşmanlık duygusunu veya kabullenmesini tetikleyebilir.

Turizm korkusu turistik bir destinasyona kapasitesinin üstünde bir ziyaretin gerçekleşmesi durumunda, mesela kısıtlı kaynaklara sahip bir yerleşim yerinde bulunan toplumun, rahatsızlık duyması sonucu yöre ziyaretçilerine karşı geliştirdiği tepkidir.

Turizm korkusunun sebep olduğu bir diğer durum ise turistifikasyondur.

Turistifikasyon Nedir?

Turistifikasyon, ekonomileri büyük ölçüde turizme bağlı şehirlerde, yerel halkın yaşama standartı seviyesini düşüren ve geçinme maliyetinin sadece ziyaretçiler tarafından katlanabilecek düzeyde yükselmesini anlatmaktadır. Yüksek düzeyde satın alma gücü olan ziyaretçilerin gittikleri yerlerde mal ve hizmet fiyatlarının artışına neden olması turistifikasyon kelimesinin en basit ama özlü bir tarifidir.

Aynı zamanda turist gentrifikasyonu olarak adlandırılan bu akım, orta sınıfın yaşadığı şehirlerde yayılma eğilimindedir. Gelen ziyaretçiler bu olgudan yararlanarak bu şehirlerde sürekli yaşamak için ilgi duyarlar. Bunun olumlu yanları da mevcuttur. Turistlerin yaşadıkları yerin gelişmesine yardımcı olmaları, yeni yatırımlara vesile olarak istihdamın artması ve yerel halkın yaşama standartının yükselmesidir.

Turizm korkusuna Neler Sebep Olur?

Turizm korkusu genellikle yerel halktan gelen destekçiler vasıtasıyla oluşur. Bunlar dengedeki ekonomik şartları istismar ederek yaşadıkları yerdeki çoğunluğun hayat standartlarının düşmesine neden olurlar.

Turizm korkusuna neden olan endişeler  aşağıda sıralanmıştır:

  • Ücretlerin düşüklüğü, mevsimsel oluşu ve dengesizliği.
  • Ekosistemin, doğal alanların, flora ve faunanın bozulması.
  • Kiraların ve geçinme maliyetinin artması.
  • Fazla ziyaretçilerin turistik sahalarda transit trafik yaratmaları.
  • Doğanın bozulması, trafiğin artışı ve ses kirliliği.
  • Yöre halkının günlük yaşamındaki huzurun bozulması.

 

Turizm Korkusu Nerelerde Görülüyor?

Turizm korkusunun en yoğun hissedildiği bölgeler daha fazla Avrupa kıtasında bulunmakta. Barselona, Venedik, İtalyan Riviera’sında ki Cinque Terre, Santorini, Amsterdam, Paris ve Londra örnek olarak gösterilebilir.

Bu şehirlerde yaşayan halkların geleneklere olan bağlılığı üst düzeydedir. Ancak onlar yaşadıkları yerlere olan ilginin fazlasıyla artması nedeniyle yaşama tarzlarından fedakarlık etmek durumunda kalmışlar ve bu sebeble turizm korkusunu yaşamaya başlamışlardır.