Turizm 2023 Yılına Hızlı Başladı

İçinde bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde dünyada seyahat eden sayısı 2022 yılının aynı dönemindeki sayının 2 misli olduğu dikkate alınırsa uluslararası turizmin pandemi öncesi seviyeyi yakalamak üzere olduğu söylenebilir.

UNWTO’nun (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü) yeni yayımladığı istatistklerden ne öğrendik?

UNWTO’nun yayımladığı yılın 2. Turizm Barometresi sektörün hızlı iyileşiminin devam ettiğini ortaya koydu.

  • 2023 yılının ilk çeyreğinde uluslararası gelen yolcu sayısı pandemi öncesinin %80’i oranında gerçekleşti.
  • İçinde bulunduğumuz yılın ilk üç ayında 235 milyon yolcu yurt dışına seyahat etti. Bu rakam 2022 yılının aynı döneminin 2 mislinden fazla.
  • Geçtiğimiz yılın revize edilen verisi 960 milyon turistin uluslararası seyahat ettiğini ortaya koymakta. Bu sayı pandemi öncesinin üçte ikisine eşit.

Bölgelere göre 2023’ün 1. çeyreğindeki artış oranları

  • Orta Doğu en hızlı gelişmeyi gösterip 2019 rakamlarının %15 üstüne çıkarak gelişimdeki en güçlü bölge konumuna geldi.
  • Avrupa bölgesi kendi içindeki ülkeler arası kuvvetli seyahat talebi etkisiyle pandemi öncesinin %90’ına erişti.
  • Afrika %88, Amerika bölgesi %85 oranında 2019 yılı seviyelerine ulaştılar.
  • Asya ve Pasifik bölgesindeki artış pandemi öncesinin %54’ü seviyesinde kaldı. Ancak Çin‘in dünyaya kapalı olan kapılarını açmasıyla bu oranın hızla yükseleceği düşünülmekte.

Bunlar ne anlama geliyor?

UNWTO Genel Sekreteri General Zurab Pololikashvili ” Bu yılın hemen başlangıcında yaşadığımız durum turizmin emsalsiz hızlı toparlanma özelliğinin kendini göstermesiydi. Bir çok yerde pandemi öncesinin çok az altında hatta bazı bölgelerde 2019 yılı hareketliliğine eşit sayılar kaydedildi. Ancak yine de jeoplotik güvensizliğe, personel eksikliğine, muhtemel geçinme güçlüğü konularına çok dikkat etmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

İleriye baktığımızda

UNWTO’un Uzmanlar Paneli sonuçları kuzey yarım kürede Mayıs ve Ağustos ayları arasındaki yüksek sezon performansının son yılların en iyi sonuçlarını vereceğinden emin oldukları konusunda görüş birliğinde olduğunu gösterdi.

Ancak turizmdeki toparlanışın önünde bazı engellerin olduğu gerçeğini de unutmamak lazım. Panelde değinilen bir başka konu ise yüksek enflasyonun ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle taşıma maliyetlerinin yükselmesi etkisiyle meydana gelecek ekonomik bozulmanın ibreyi aşağıya doğru çevirebilme tehlikesi. Bunun göz ardı edilmemesi gerekliliğine değinildi. Sonuç olarak turistlerin daha az maliyetli olması nedeniyle evlerine yakın yerlere seyahat etme yolunu arayacakları bekleniyor. Rusya ile Ukrayna arasında artma eğiliminde olan jeopolitik tansiyonun yarattığı belirsizlik gelişmenin önündeki bir başka engel olarak durmakta.