Turizmin Gelişmesinde Kadınlar Artık Sahnenin Önündeler

Sahne Önü modeliyle kadınlara turizm sektöründe önemli görevler vererek ve erkeklerle eşit fırsatlara sahip olana kadar desteğimizi sürdürerek sektörün çok daha hızlı gelişmesini sağlayabiliriz.

Geçtiğimiz ayda kutlanan Kadınlar Gününde Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler (UN) ortak bir görüş bildirerek dünyada gelişmekte olan turizm hareketinin daha fazla hız kazanması için dünya kadınlarının sektörün içinde en önde yer almaları bakımından onların güçlenmesini sağlamak amacıyla desteklenmeleri gerektiğini ifade ettiler.

Turizm cinsiyet eşitliğinde lider konumunda

Dünya Turizm Örgütünün yaptığı araştırma turizm sektöründe kadınların her alanda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koydu. Dünya turizm örgütünde çalışanların yüzde elli dördü kadın. Sektörde erkeklerin aldığı ücretle kadınların elde ettiği gelir arasındaki fark oranı diğer sektörlerdeki farktan daha az. Aynı zamanda araştırma yönetim kademesindeki kadınların sayısı ile erkeklerin sayısı arasında da ciddi bir fark olmadığını ortaya çıkardı.

Buna rağmen çok daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekiyor. Kadınların bir kısmı hala hak ettiği ücreti alamamakta, sosyal güvenceden uzak ve kaçak olarak çalıştırılmakta. Yine Dünya Turizm Örgütünün yaptığı araştırma pandeminin erkeklerden çok kadınları vurduğunu gösterdi. Bu dönem sırasında kadınlar erkeklere göre daha ön sırada işten çıkarıldılar, ödemeleri kısıldı ve işlerine devam edebilenlerin daha fazla sorumluluk almaları istenildi.

Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili “Örgütümüz diğer ortak kuruluşlarla birlikte çalışarak tüm dünya ülkelerinde kadınların turizme ne kadar büyük katkıları olduğunu belgelerle kanıtladı. Şimdi kadınlara hak ettiklerini geri verme zamanı geldi. Sahne Önü modeliyle sektör artık kadınların arkasında olacak ve eşit şartlar sağlanana dek geri adım atmayacağız” diye konuştu.

Kamu ve özel sektör birliği

Sahne önü modeli 2021 yılında turizmde kadın erkek eşitsizliğini önlemek, kadınları turizmin hangi dalında olursa olsun donanımlı kılmak amacıyla kuruldu. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, Federal Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kadın Kolu ile 500 den fazla özel turizm şirketi katkısıyla geliştirilen bu model kadınların gönlünde yatan işleri yapabilmelerini hedefledi. Proje kapsamında 11,800 kadın eğitim alırken bunlardan 2,826’sı bir üst seviyeye terfi etti. En etkili sonuç kampanyanın 20 milyona yakın insana bu alanda farkındalık sağlaması oldu.