Turizmle Gelecekte Daha İyi Kentler

Birleşmiş Milletler Turizm Organizasyonu İspanya’nın Habitat Komitesiyle şehirler ve bölgelerde turizmin rolünü tartışmak için ortak toplantı yaptı. Toplantı Sürdürülebilir Kentsel Turizminin Gelişmesi başlığı altında Bask Hükümetinin Bölgesel Planlama Departmanı desteğiyle gerçekleşti.

Uzman grup, şehir ve toplulukların daha kapsamlı, güvenli, zorluklara karşı mukavemetli ve sürdürülebilir olması için yapılması gerekenleri araştırma kararı aldılar.

Amsterdam’dan, Barcelona’dan, Bilbao’dan, Cenova’dan, Medellin’den, Porto’dan, Valensia’dan ve Venedik’ten gelen temsilciler toplantıda turizmin kendi şehirlerine olan katkısını çevre, kültür ve tarihi miras kapsamında diğer katılımcılarla paylaştılar.

Uzmanların odaklandığı konular şunlar oldu:

  • Sürdürülebilir kentsel turizm için mevcut sorunların tanımlanması.
  • Kentsel Turizm Ajandasında turizmin rolünün anlaşılması.
  • Kentsel turizmde son trendlerin, politikaların ve planların incelenmesi.
  • Şehir ve bölgelerdeki sürdürülebilir turizmin üst seviyelere çıkarılması için yaratıcı yaklaşımların neler olabileceğinin keşfedilmesi.

Toplantı sonucu

Toplantı sonunda bu yıl Kasım ayında Kahire’de yapılacak 12. Kentsel Forum’da bu toplantıda konuşulan bütün maddelerin büyük ölçekte mercek altına alınması kararlaştırıldı.