Yolda Teknoloji Kullanımı

Günümüzde teknoloji günlük hayatımızın bir parçası. Sabah kalktıktan akşam yatana kadar navigasyon uygulamaları bize randevularımıza en çabuk nasıl gidebileceğimizi gösteriyor. Bir çok kişi onsuz yaşayamıyacaklarını söylemekte. İnsanlar seyahat ettiklerinde teknolojinin bundaki etkisi acaba ne oranda? Çevirimiçi seyahat platformu Urlaubspiraten Almanya’da 1,000 den fazla gezgine 2022 yazında dijital dünyadan ne ölçüde faydalandıklarını sordu. Cevaplayanların yüzde doksanı seyahatlerinde akıllı telefonlarına bağlı kaldıklarını söylediler.

Seyahat Planı – Akıllı Telefonsuz Hiç Bir Şey Yürümüyor

Anketi cevaplayanların neredeyse yarısı (yüzde kırk yedi) yaz seyahati için aramayı çevrimiçi olarak yaptıklarını söylediler. Yüzde otuz ikisi tatillerini bütçelerine göre ayarladıklarını ifade ettiler. Seyahat edenlerin bir çoğu daha önce gitmedikleri ancak döndükten sonra memnun kaldıkları yerlerde tatillerini geçirdiler. Yüzde 23 lük kısım ise daha önce gittikleri yerleri tekrar ziyaret ettiler.

Seyahat edenlerin beşte biri arkadaş veya aile yakınlarının tavsiyelerine uydular. Yaşları 25’e kadar olan Z kuşağı çoğunlukla gideceklerin yerin kararını fiyatlara göre verdi. Bu kuşağın bir kısmı daha önce gittikleri yeri seçtiler. Yaşları 42 ile 57 arasında olan X kuşağı ise geçtiğimiz yaz macera yaşamaktan uzak durup önceki tecrübelerine göre davrandılar.

Tatilden keyif almak seyahatin en önde gelen amacıdır. Aktivite planı yaparken ankete cevap verenlerin yüzde altmış ikisi internetteki görüşlere göre hareket ettiklerini, yüzde otuz biri akıllı telefonlarındaki seyahat aplikasyonlarından, yüzde yirmi sekizi ise daha önce gitmiş oldukları yerleri tavsiye eden aile bireylerinden veya arkadaşlarından dolayı seçim yaptıklarını söylediler.

Ankete katılanların dörtte biri önceden tatil planlamadıklarını, sosyal medyanın ve sonradan rehberlik mesleğini seçen okul arkadaşlarının yönlendirmesiyle anlık olarak hareket ettiklerini belirttiler. Genç olan Z kuşağı planlarını TikTok ve Instagram’dan elde ettikleri verilere göre yapıyor. Bu kuşağın bütündeki payı %38 gibi yüksek bir oran. Yüzde on ikiyi oluşturan orta yaş grubunun sadece %12’si dijital platformlardan yararlanıyorlar.

Ankette ortaya çıkan bir başka veri ise kadınların tatil planlarında erkeklere oranla daha fazla sosyal medyayı kullandıkları. Bir başka anket sonucu ise turist rehberlerinin daha çok X kuşağından çıktığı şeklinde.

İçinde bulunduğumuz yıldaki rezervasyon tarzı diğer yıllardan daha farklıydı. Tatil esnasındaki aktivitelere katılmak için önceden rezervasyon yapanların oranı %42 iken, tatil yerine gidene kadar rezervasyon yapmayıp katılmak istedikleri aktiviteye tatil yerinde karar verenlerin oranı yüzde elli sekiz olarak ortaya belirdi.

Tatil Aktivitelerini Destekleyen Uygulamalar

Akıllı telefonlara ilave olarak seyahat edenler diğer teknik aletlerden de faydalanmak istiyorlar. Daha uzun pil ömrü için şarj aletlerini, akıllı saatleri ve taşınabilir bluetooth hoparlörleri faydalı buluyorlar. Burada da tercihler yaş kuşağından, yaş kuşağına değişmekte. Z kuşağına göre fotoğraf makinesi ve diz üstü bilgisayarlar önemliyken, X kuşağı tatilde diz üstü bilgisayar yanında elektronik kitap okuyucuya da rağbet ediyor.

Katılımcıların yüzde otuz sekizi uzaktan çalışma fikrine sıcak bakıyor. Bu dünyanın her hangi bir yerinde ve hatta seyahat anında dahi olabilir. Seyahat tarihlerini esnek hale getirdiklerinde daha ucuz uçak bileti ve otel odası bulabiliyorlar. Seyahat etmek 2022 de teknoloji sayesinde çok daha kolaylaştı.

Tatilde Dijital Detoks

Tatilde ankete katılanların sadece %26’sı akıllı telefon, tablet gibi elektronik aletlerden uzak kaldıklarını söylediler. Buna rağmen zaman geçtikçe genç kuşağın tatilde elektronik aletlerini kapatmak istediklerini anket sonuçları ortaya koydu. Z kuşağının %34’ü son tatillerinde dijital detoks yaptıklarını ifade ettiler.