Alternatif Turizm – Gideceğiniz Yeri Keşfedin

Alternatif turizm geleneksel seyahatin dışına çıkmak isteyen maceracılar için çeşitli seçenekler sunar. Gezginler için doğayla başbaşa kalmanın ve gidilen yerin kültürünü öğrenmenin en iyi yoludur. Bu seyahati seçenler ayrı bir coğrafyanın ve ayrı bir geleneğin insanlarıyla dostluk sağlamakla kalmazlar aynı zamanda uzun vadede doğanın korunması gerektiğini idrak ederler.

Alternatif turizmi güçlü bir biçimde anlayabilmek için onun değişik ve günümüzde en çok tutulan tiplerini aşağıda sunmaktayız.

Kültür Turizmi

Kültür turizmi gidilen yerdeki toplumların tarih boyunca var olan kültür ve medeniyetlerini, folklorunu, dini inançlarını görmek ve anlamak, yerel halkın içine girerek bir nevi ailenin diğer bir ferdi olmaktır.

Tarım Turizmi

Tarım turizminin amacı turistlerle yerel halkın çalıştığı tarım sahalarının faaliyetlerini kavuşturmaktır. Özellikle hasat zamanı turistler yerel insanların tarladaki çalışmalarına katılarak tarımla ilgili daha önce bilmedikleri, görmedikleri bir çok şeyi öğrenirler.

Kırsal Alan Turizmi

Kırsal alanlarda özellikle hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde yöre halkı ile birlikte hayvansal ürünlerin elde edilmesi için iş birliği yapmak kırsal alan turizminin bir parçasıdır.

Ekoturizm

Çevrenin korunması amaçlı, yerli halkın iyi bir yaşam sürmesi için yapılan çalışmalara katılmak eko turizmin basit bir tanımıdır. Daha önce gidilen yerlerdeki gelişmeleri yerinde görmek ve gerekli çalışmaları yapmak için tekrar edilen ziyaretler eko turizmin istenilen amaçlara ulaşmasını sağlar. Eko turizm alternatif turizmin en iyi örneğidir.

Macera Turizmi

Macera turizmi adrenalin yükselmesine düşkün sporcuların rağbet ettikleri, doğaya meydan okumak için heyecan verici hatta tehlikeli sporları yapan kişilerin bu amaçlarını yerine getirebilmek için dünyanın her yerine yaptıkları seyahatin konusu olan turizmdir.

Alternatif Turizmin Önemi

Alternatif turizmin en başta gelen önemi çevreye ve onu meydana getiren her şeye saygı duymaktır. Hedef gidilen yöre halkıyla beraber hoş vakit geçirmek, onlarla olan yakınlığı daha üst seviyelere taşımaktır.

Alternatif turizm gezginler tarafından ziyaret edilen yerin ekonomik, sosyal ve çevresel bünyesinin dikkate alınması için ortaya konulmuş bir turizm tarzıdır. Yapılacak seyahatin nedeni sadece eğlenmek olmayıp doğal kaynaklarının değerlerinin korunmasına katkıda bulunmaktır.

Kütlesel turizmden farklı olarak alternatif turizm sosyal ve bireysel seviyede kültür değişimine katılmayı amaçlar. Turist grupları alternatif turizmde genel olarak küçük sayıdadır. Böylelikle doğanın en rasyonel şekilde kullanımı sağlanır. Doğal korunma alanları genel olarak yerel topluluğun yaşadığı yerdedir. Bunlar sık sık uğranılan ana destinasyonların bir parçasıdır.