Bilişim Suçları Şirketler için En Büyük Tehdit

Yüksek enflasyona, enerji sıkıntılarına ve Ukrayna’da ki savaşa rağmen günümüzde siber saldırı tüm dünyada yöneticiler için endişe edilmesi gereken sorunların başında gelmekte. Sanayi sigortaları konusunda çalışan Allianz Grup’un kollarından AGCS’nin geçen hafta yayımladığı Risk Barometresinde siber saldırılar konusu listenin en başında yer aldı.

İkinci sırada ise çok sık gümdeme gelen iş akışının aksaması konusu var. Hackerlar saldırdıkları firmaların iş akışlarını şantaj yazılımlarla felç ediyorlar.

AGCS’nin son sayısında yayımlanan rapor 94 ülkeden 2,712 güvenlik uzmanıyla yapılan araştırmayı kapsıyor. Bu araştırmaya yıllık ciroları 500 milyon doların üstünde olan şirketlerde 1,300 kadar yüksek seviyede görev yapan yöneticiler katıldı.

Bilişim suçlarında veri hırsızlığı başta geliyor.

Veri çalınmasından etkilenen şirketlerin 2022 de uğradıkları zarar 4.35 milyar dolar. Bu yıl bu tutara 5 milyar dolar daha ekleneceği tahmin ediliyor.

Global olarak siyasi durumun ve ekonominin belirsizliği raporda yer alan konulardan diğerleri. Tüm dünyada istenildiği ölçüde ilerleme kaydedemeyen ekonomik gelişmeler üçüncü sırada, enerji kıtlığı ise dördüncü sırada yer aldı. Raporda yer alan siyasilerin tahrik etmesiyle oluşan şiddet olayları ise beşinci sırada yer buldu.

Diğer taraftan Corona virüsünün uyandırdığı endişe artık ön sıralarda yer almıyor. Pandemi ilk on sıradan bir hayli aşağılara düştü. Uzmanların dünya çapında yaptıkları araştırma sonucu iklim değişikliği acil olma durumundan uzaklaşarak 6. sıradan 7. sıraya geriledi.

Kaliteli eleman yetersizliği 10. sırada

Dünyada tüm şirketleri içine alan kaliteli çalışanın yetersizliği inkar edilemez şekilde sorun teşkil etmekte. Bu dar boğaz ilk defa sekizinci sıradan ilk 10 listesine girdi.

AGCS’nin CEO su Joachim Müller özellikle Avrupa ve Amerika’da ki şirketlerin Ukrayna’da devam eden savaşın getirdiği ekonomik ve siyasi etkilerle birlikte yarattığı kayıpların sonucu olarak içinde bulunulan istikrarsızlık ve güvensizlik ortamından fazlasıyla endişe duyduklarını söyledi.

“Şu an yaşananlar her şirket için bir stres sınavıdır”.

Rapordaki sıralama çeşitli büyüklükteki değişik sanayi gruplarından gelen katılımcıların kendi şirketleri için ortaya koydukları önde gelen 3 endişe esas alınarak yapılmıştır.