G20 Ülkeleri Sürdürülebilir Turizmin Yol Haritasını Kabul Etti

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) G20 ülkelerinin 2030 da yapacağı toplantıda turizmin sürdürülebilirliği konusunun 1. gündem maddesi olacağını kabul ettirdiğini bildirdi.

G20 ülkelerinden Hindistan’ın bu yılki başkanlığına danışman üyelikte bulunan  Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü dünyanın önde gelen ekonomilerinin Turizm Bakanlarının bulunduğu toplantıda turizmin sürdürülebilir hedeflerine erişilmesinde Goa Yol haritasının birincil araç olması gerektiği hususunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 2015 yılında başlayan ve 2030 yılında tamamlanması hedeflenen projenin hızlanmasına, 17 kalem Sürdürülebilir Turizm Hedefinin kararlaştırılan tarihte tamamlanmasına destek vermeleri konusunda G20 Turizm Bakanlarının katkısını talep etti.

Yeşil Turizm

Goa Yol Haritası iklim değişikliği ve çevre koruma konularının gereksinimleri için G20 ekonomilerinin finansman, dayanıklı alt yapı ve tedarik yönetimi için iş birliği içinde bulunmaları gerekliliğini içermekte.

Dijitilasyon

Yol haritası açık bir şekilde iş hayatı ve destinasyonlara katkıda bulunmak açısından dijitilasyonun geniş kapsamlı faydasına projenin ana maddelerinde yer vermektedir.

Beceri

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün öncelikli olarak önem verdiği bu madde turizm çalışanlarının, özellikle genç ve kadın olanların, turizm konusunda varılması gereken hedefler göz önüne alındığında beceri kazanmaları için eğitim ve deneyim kazanmaları hedefidir.

Girişimcilik

Turizm sektörünün %80’ini Mikro, Küçük ve Orta ölçekli firmalar oluşturmaktadır. Goa Yol Haritası kamu politikaları ve kamu-özel sektör ortaklığının finansman sağlama, pazarlama ve beceri noksanlıklarının tamamlanması önemini vurgulamaktadır.

Destinasyon Yönetimi

Yol haritası kamu-özel sektör ortaklığını kuvvetlendirecek olan destinasyon yönetimine kapsamlı yaklaşımın hükümetlerin desteğini almada kilit rol oynayacağını öngörmekte. G20 ülkeleri ve diğer davetli ülkelerin bulunduğu toplantıda bunun örnekleri ayrıca sunuldu.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri General Zurab Pololikashvili ” Turizmin pandemi sonrası eski günlerine geri döndüğünü memnunlukla karşılamamıza rağmen bu iyileşmenin sürdürülebilir, kapsamlı ve zorluklara dayanaklı olmasını sağlamalıyız. Yol Haritasından beklenene kavuşmada ve daha iyi bir gelecek sağlamada en çok önem verdiğimiz unsur bu olmalıdır” dedi.

Kuzey Hindistan bölgesi hükümetinin turizm bakanı Shri G. Kishan Reddy ” Turizm ülkelerin karşılaştığı sosyo ekonomik krizlere çare olacak bir enstrüman olabilir. Geri dönüş ve sürdürülebilirlik için birlik halinde çalışma Sürdürülebilir Gelişme Hedefini elde etmede tahmin edilemeyecek kadar büyük hacimde sorunların çözümü olacaktır” şeklinde ekleme yaptı.

Atık Madde Azaltımı ve Geri Dönüşün Çoğalması

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü ve Birleşmiş Milletler  Çevre Örgütü G20 ülkeleriyle yaptığı toplantıda Hindistan Turizm Bakanlığının da katılımıyla bir yan etkinlik düzenleyerek Plastik Maddelerin Geri Dönüşüm Ekonomisi başlığında bir seminere öncülük etmiştir.

G20 Ülkeleri

G20 ülkeleri dünyadaki Gayrisafi Milli Hasılanın %85’ini sağlamakta ve global ticaretin %75’ini oluşturmaktadır. G20 ülkeleri 2022 yılında global turist sayısının %73’üne ev sahipliği yapmıştır.