G20 Ülkeleri Turizm Komitesi Kırsal Turizme Odaklandı


G20 ülkeleri Turizm Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı
Hindistan başkanlığında 2023 yılının programı için toplanacak

G20 ülkeleri topluluğunun başkanlığına bilgilendirme konusunda destekte bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Sürdürülebilir Gelişme Hedefine (The Sustainable Development Target) ulaşmak için yapılacak toplantıda Goa Yol Haritasını sunacak. Bu haftanın hazırlık toplantısı 7 – 9 Şubat tarihleri arasında Rann of Kutch’da yapıldı. Toplantı konusu kırsal turizm potansiyeli olan bölgelerin gelişimi ve yoksulluğun önlenmesi üzerineydi.

Yan etkinlik olarak kabul edilen bu toplantı kırsal turizm için doğabilecek fırsatların değerlendirilmesi, yeni oluşan ziyaretçi davranışlarının tanımlanması ve yeni destinasyonlara büyümekte olan ilginin ele alınmasını amaçladı. Toplantı aynı zamanda dijital ve dijital olmayan alt yapı sorunları, yerel toplulukların güçlendirilmesi ve becerilerinin geliştirilmesi gibi sektörün ana sorunlarını ele aldı. Toplantı sonunda dünyanın çeşitli yerlerinden katılan 200 den fazla yarışmacı ile yapılan En İyi Turizm Köyleri yarışmasını kazananın açıklanmasından başka Birleşik Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne üye ülkelerin öncelik ve stratejileri vurgulandı.

İspanya, Endonezya, İtalya ve Japonya’dan gelen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın, Uluslararası İşçi Organizasyonu’nun ve Güney Asya Kadınlar Topluluğu’nun temsilcileri kırsal turizm programının geliştirilmesi için uygulanması gereken politikalar ve alınması gereken tedbirleri görüştü. Katılımcılar kırsal kesimdeki turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasının geniş çaplı ve çok katılımcı bir bir tabana sahip olması gerekliliği konusunda fikir birliğine vardılar. Ayrıca kırsal turizmin canlandırılmasının yerel hükümetler ve bölge yönetimleri tarafından desteklenmesinin şart olduğu hususunda da mutabakata vardılar.

Khonoma Köyü

Hindistan Turizm Bakanı ülkesindeki kırsal turizmin geniş potansiyelinin farkında olarak Kırsal Turizmin Gelişmesi için Ulusal Strateji ve Yol Haritası formülü geliştirdi. Bunun yansıması olarak astro turizm, aile yanında konaklama ve kadın faaliyetlerinin güçlendirmesi konularını içine alarak yapılan seçimde Nagaland’da ki Khonoma Köyü’nün Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından En İyi Turizm Köyü Geliştirme Programına alınması kararlaştırıldı.