Gastronomi Turizmi

Global turizm yeniden hız kazanırken destinasyonlar arasındaki rekabet de kızışmakta. Ülkelerin yerel ve geleneksel yemek kültürleri turistleri çekmek açısından hızla artan bir faktör olarak oluştu.

Bir çok turistik yer için yemek yapımı onların tarihlerinin bir parçası ve kimliği olarak ülkelerin markalarını yaratmada anahtar rol oynuyor. Gastronomi, turizmi çeşitlendirmeyi, yerel ekonomik gelişmeyi sağlamayı, bünyesinde bir sürü profesyonel sektörleri beslemeyi ve ana sektöre yeni kullanımlar getirmeyi temsil etmekte.

Böylelikle günümüzde gastronomi destinasyonların gelişmesinde ve marka olmalarında katkıda bulunuyor. Unutulan mahalli geleneklerin ve çeşitliliğin yeniden canlanmasını ve korunmasını sağladığı gibi otantikliğin ödüllendirilmesine de katkıda bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütüne bağlı Turizm ve Rekabet Gücü Komitesi Gastronomi Turizmini ziyaretçilerin seyahatleri esnasında yemek ve onunla bağlantılı ürünler ve aktivitelerle kazandıkları tecrübeler olarak tanımlamakta. Gastronomi Turizmi ayrıca gezginlerin bulundukları yerde gıda ürünleri üreten yerel halkı ziyaret etme, gıda festivallerine ve yemek yapma sınıflarına katılmayı kapsamaktadır.

Dünyada Gastronomi Turizminde öne çıkan ilk 10 ülke

1) Fransa

2) İtalya

3) Türkiye

4) Tayland

5) İspanya

 

6) Yunanistan

7) Japonya

8) Meksika

9) Hindistan

10)  Çin