KURAP üyeleri 4.yıl dönümü pastasının etrafında

2018 yılında kurumsal hizmet veren 22 seyahat acentesinin katılımıyla kurulan KURAP ülkemizin iş sektörüne en doğru şekilde hizmet edebilmek için faaliyetlerini sürdürmekte.

Air France ve KLM grubunun davetlisi olarak Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de KURAP kuruluşunun 4. yılını kutladı. Kuruluş yıl dönümü pastasını Air France ve KLM Hava Yolları grubunun Türkiye Bölge Müdürü Mr. Yannis Pantazopoulos kesti.

KURAP’ın Kuruluş Amacı

IATA Acentelerinin sorunları gelişen teknoloji ve hava yollarının hızla değişen uygulamalarına paralel olarak eski yıllara göre kıyaslanamayacak ölçüde çeşitlenmiştir. Hiçbir acentemizin sorunu bir diğerinden az veya daha çok önemli değildir. Ancak birbirlerinden çok farklıdır. Hal böyle iken tüm acentelerin bağlı olduğu çatı kuruluşumuz TÜRSAB’ın her ne kadar bünyesinde ihtisas komiteleri barındırsa bile resmi olarak kayıtlı 11,000 in üstünde seyahat acentesinin uzmanlık gerektiren sorunları ile detaylı olarak ilgilenmesini beklemek mümkün değildir.

Sivil Toplum Örgütleri’nin her geçen gün daha fazla önem arz ettiği günümüzde uzmanlık odaklı küçük gruplarla kendi sorunlarımızı çözmeye çalışarak meslek örgütümüze yardımcı olmak bir görev haline gelmiştir.

KURAP bu nedenle kurumsal müşterilere hizmet veren 22 acentenin birleşimiyle dört yıl önce kurulmuştur. Bu acenteler ülkemizdeki toplam kurumsal acentelerin cirosunun yüzde 80’den fazlasını oluşturmaktadır.

KURAP'ın şubat ayı olağan toplantısı Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de yapıldı

KURAP’ın Tanımı

Üyelerinin sorunlarının, meslek örgütümüz olan TÜRSAB’ın bağlı olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, kuruluş amaç ve ilkeleri doğrultusunda tartışıldığı, geliştirildiği ve çözüm arayışlarının sürdürüldüğü bir platformdur.

KURAP’ın Misyonu

  • Mesleki etik değerlerin en üst düzeyde savunulması,
  • Sorunlar ve çözümleri ile ilgili mesleki paylaşımların en kapsamlı biçimde ve düzenli olarak sağlanması,
  • Sektörde yer alan tüm tedarikçilerin oluşturabileceği her türlü haksız rekabet ile mücadele edilmesi,
  • Platformun uluslararası örneklerinin, geliştirilen yeni çalışma modellerinin ve işbirliği olanaklarının araştırılarak üyeler ile paylaşılması,
  • Üyelerinin ihtiyaçlarına uygun personel kaynağını geliştirmek amacı ile eğitim çalışmaları planlaması ve uygulaması.