Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) Covid-19 pandemisinin hava taşımacılığı sektörüne yapmış olduğu ekonomik etkisi ile ilgili bir rapor yayımladı.

Uçuşlarda satılan koltuk olarak bakıldığında 2020 yılı için uçan yolcu sayısı 2019 yılına göre ortalama yüzde elli oranında azaldı;

Yine 2020 yılı, 2019 yılı ile kıyaslandığında yolcu sayısı 2,703,000 kişi, toplam brüt gelir ise 372 miyar dolar olarak azalma gösterdi.

Bir diğer gösterge ise pandemi öncesi yılın yani 2019’un 2021 ile mukayesesi. Geçtiğimiz yılda koltuk sayısı itibariyle 2019 yılına göre yüzde kırk düşüş oldu. Yolcu taşıyan hava yolları brüt gelirindeki düşüş takriben 324 milyar doları buldu.

2020 de boş koltuklarla uçuş hava yolu taşımacılığının adeta kabusuydu

Covid-19 pandemisinin ekonomik etkisi çerçevesinde içinde bulunduğumuz 2022 yılı için yapılan öngörüler yolcu koltuk sayısının 2019’a göre %20 ila %23 oranında düşeceği şeklinde.

Uçan yolcu sayısının 2019 yılına göre 1,157,000 ile 1,393,000 arasında azalacağı; hava yollarının yolculardan elde edeceği brüt gelirin ise 2019 yılına göre 186 milyar dolar ile 217 milyar dolar kadar kayba uğrayacağı tahmin ediliyor.